بایگانی دسته بندی ها: Uncategorized

آیا مُحَمّد پیامبر اسلام نواده-یِ اسماعیل است؟

نویسنده: دکتر رفعت عماری برگردان: خشایار رُخسانی چکیده: با هدفِ بدست آوردن وَرسَنگ (اعتبار) برای گُفته هایش، محمد در آغاز پیامبریش داوش (ادعای) خویشاوندی و نوادگی با اسماعیل را کرد، بدون اینکه پاشَنی (سندی) را ارایه کُند. شاید در آن … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

امام زمان به چکار فقیهان میآید؟

اکبر گنجی چکیده آخوندها، شاید سُخن سنجی (انتقاد) از باورهایِ بُنیادین دین اسلام را برتابند، ولی آنها کمترین بُردباری در برابر هیچکس نشان نمیدهند اگر برای وجود امام زمان فرنودی (دلیلی) درخواست کُند. چرا؟ برای اینکه هَستی و نیستی آخوندها … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

دروغ پردازی خاورشناسان: زناشویی با خواهر و مادر در ایران باستان

نویسنده: دُکتر علیرضا شاهپور شهبازی ویرایش و چکیده: خشایار رُخسانی نزدیک به 2500 سال است که گذشتهنگارانِ باختر ایرانیان باستان را به زناشویی با خواهر و مادر (محارم) بدنام میکُنند. و این درهالی است که مردم ایران با چنین آیینی بیگانه … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post. Here are some suggestions … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | ۱ دیدگاه